باکلمات استفاده معاون فنی و درآمد شرکت تامین اجتماعی

باکلمات: استفاده معاون فنی و درآمد شرکت تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی بازنشستگان تامین اجتماعی طرح بخشودگی جرایم بیمه ای

گت بلاگز اخبار پزشکی تشخیص اوتیسم با انجام آزمایشات خون و ادرار

تیم تحقیقاتی دانشگاه “وارویک” ادعا کرده است که آزمایشات خون و ادراری را توسعه داده‌اند که می‌تواند به طور موثر اختلال رشدی اوتیسم در کودکان را تشخیص دهد. 

تشخیص اوتیسم با انجام آزمایشات خون و ادرار

تشخیص اوتیسم با انجام آزمایشات خون و ادرار

عبارات مهم : ادرار

تیم تحقیقاتی دانشگاه “وارویک” ادعا کرده است که آزمایشات خون و ادراری را توسعه داده اند که می تواند به طور موثر اختلال رشدی اوتیسم در کودکان را تشخیص دهد.

به گزارش ایسنا و به نقل از گیزمگ، این مطالعه از الگوریتم های پیچیده یادگیری ماشین طراحی شده است جهت شناسایی تفاوت های خون و ادرار افراد مبتلا به “اختلال طیف اوتیسم” (ASD)و کودکان سالم استفاده می کند.

در حال حاضر، نشانه مهم توسعه یک نشانگر زیستی راحت است که پزشکان را به استفاده از یک روش آسیب شناسی هدفمند جهت تشخیص اختلال طیف اوتیسم قادر می سازد .

تشخیص اوتیسم با انجام آزمایشات خون و ادرار

در حال حاضر تنها راه تشخیص این بیماری ارزیابی رفتاری است و بیماری اوتیسم در اکثر کودکان تا بعد از 4 سالگی تشخیص داده نمی شود.

این شرایط بسیار پیچیده است لیکن بسیاری از محققان علل را تغییرات ژنتیکی وعوامل محیطی که ریشه در ترکیب گریزان دارد، تشخیص داده اند.

تیم تحقیقاتی دانشگاه “وارویک” ادعا کرده است که آزمایشات خون و ادراری را توسعه داده‌اند که می‌تواند به طور موثر اختلال رشدی اوتیسم در کودکان را تشخیص دهد. 

آخرین تحقیق دانشگاه وارویک ارتباط بین اختلال طیف اوتیسم و حضور بعضی از پروتئین های آسیب دیده در پلاسمای خون را نشان می دهد.

این مطالعه نشان می دهد که کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم سطوح بالاتری از نشانگر اکسایش “دیتیروسین” (dityrosine)و همچنین آنچه که به نام “محصولات پیشرفته گلیکاسیون” (AGE) نامیده می شوند، را دارا هستند.

این مطالعه از تکنیک های یادگیری ماشین جهت مطالعه خون هر دو گروه دارا و فاقد اختلال طیف اوتیسم به منظور تشخیص تفاوت های شیمیایی بین دو گروه استفاده کردند. این مطالعه نمونه های خون و ادرار 38 کودک مبتلا به اختلال طیف اوتیسم را با یک گروه متشکل از 31 کودک سالم مقایسه کرد. تمام افرادی که مطالعه بر روی آنها انجام شد بین 5 تا 12 سال بودند.

تشخیص اوتیسم با انجام آزمایشات خون و ادرار

“مکس داوی” (Max Davie)کالج سلطنتی سلامت و طب کودکان که در این مطالعه کار نکرده هست، اعتبار داده ها را مورد پرسش قرار می دهد و می گوید: تجزیه و تحلیل بر روی کودکان که سن آنها 7 تا 8 بود، انجام شده است هست، بنابراین هیچ داده ای وجود ندارد که نشان دهد کودکان بسیار کوچک الگوی متابولیکی مشابهی خواهند داشت و نتیجه های موجود در نوزادان تجدیدپذیر خواهد بود.

تیم تحقیقاتی این مطالعه قطعا بعضی از محدودیت های کار را تشخیص می دهد و می پذیرد که تحقیقات بیشتری جهت جداسازی نشانگر زیستی مرتبط با سن و شناسایی تغییرات شدت بیماری باید انجام شود.

تیم تحقیقاتی دانشگاه “وارویک” ادعا کرده است که آزمایشات خون و ادراری را توسعه داده‌اند که می‌تواند به طور موثر اختلال رشدی اوتیسم در کودکان را تشخیص دهد. 

این مطالعه در مجله “Molecular Autism”منتشرشده است.

واژه های کلیدی: ادرار | اوتیسم | اوتیسم | مطالعه | کودکان | استفاده | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog