باکلمات استفاده معاون فنی و درآمد شرکت تامین اجتماعی

باکلمات: استفاده معاون فنی و درآمد شرکت تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی بازنشستگان تامین اجتماعی طرح بخشودگی جرایم بیمه ای

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی پاسخ ظریف به توئیت ترامپ راجع به «صلح جهانی»

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به خبر توئیتری ترامپ راجع به تحریم کشور عزیزمان ایران جهت تحقق صلح جهانی، تصریح می‌کند که این نخستین باری نیست که یک جنگ‌طلب اد

پاسخ ظریف به توئیت ترامپ راجع به «صلح جهانی»

پاسخ ظریف به توئیت ترامپ راجع به «صلح جهانی»

عبارات مهم : ایالات متحده

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به خبر توئیتری ترامپ راجع به تحریم کشور عزیزمان ایران جهت تحقق صلح جهانی، تصریح می کند که این نخستین باری نیست که یک جنگ طلب ادعا می کند که جهت «صلح جهانی» جنگ راه می اندازد.

به گزارش تسنیم، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان با تشبیه لفاظی های ترامپ به خشم فرزند گانه و فریادهای توئیتری، تصریح کرد که دنیا از دست یکجانبه گرایی آمریکا خسته و درمانده شده است است.

پاسخ ظریف به توئیت ترامپ راجع به «صلح جهانی»

ظریف تأکید کرد که دنیا از اوامر توئیتری ترامپ پیروی نمی کند. وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه با اشاره به خبر توئیتری ترامپ راجع به تحریم کشور عزیزمان ایران جهت تحقق صلح جهانی، تصریح کرد که این نخستین باری نیست که یک جنگ طلب ادعا می کند که جهت «صلح جهانی» جنگ راه می اندازد.

ظریف در خبر های توئیتری خود آورده است:

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به خبر توئیتری ترامپ راجع به تحریم کشور عزیزمان ایران جهت تحقق صلح جهانی، تصریح می‌کند که این نخستین باری نیست که یک جنگ‌طلب اد

خشم فرزند گانه و [فریادهای توئیتری] این واقعیت را عوض کردن نمی دهد که دنیا از یکجانبه گرایی ایالات متحده خسته و درمانده هست. توقف تجارت [با] ایالات متحده و از بین بردن 100 هزار شغل در ایالات متحده مشکلی جهت ما ایجاد نمی کند، ولی دنیا از اوامر جنبش کننده توئیت شده است پیروی نمی کند. تنها از اتحادیه اروپا، روسیه، چین و ده ها شریک تجاری ما دیگر سئوال کنید.

به یاد آورید: روابط بین الملل مسابقه قشنگی نیست، با کلیشه های خسته کننده راجع به میل به به صلح جهانی. و این نخستین باری نیست که یک جنگ طلب ادعا می کند که جهت «صلح جهانی» جنگ راه می اندازد.

واژه های کلیدی: ایالات متحده | وزیر امور خارجه | اخبار سیاست خارجی

پاسخ ظریف به توئیت ترامپ راجع به «صلح جهانی»

پاسخ ظریف به توئیت ترامپ راجع به «صلح جهانی»

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog