باکلمات استفاده معاون فنی و درآمد شرکت تامین اجتماعی

باکلمات: استفاده معاون فنی و درآمد شرکت تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی بازنشستگان تامین اجتماعی طرح بخشودگی جرایم بیمه ای

گت بلاگز اجتماعی آخرین وقت استفاده از طرح بخشودگی جرایم بیمه ای , 6 اردیبهشت

معاون فنی و درآمد شرکت تامین اجتماعی از آخرین مهلت استفاده از طرح بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب تا آخر ساعت اداری امروز خبر داد.

آخرین وقت استفاده از طرح بخشودگی جرایم بیمه ای , 6 اردیبهشت

به گزارش گروه اجتماعی گروه تحریریه سایت جوان، محمد حسن زدا معاون فنی و درآمد شرکت تأمین اجتماعی، با تبریک هفته کار و کارگر به تمامی کارگران زحمتکش و ساعی کشور، اظهار کرد: طرح بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب با نشانه حمایت از کارگران و کارفرمایان اجرا شد.
وی ادامه داد: قانون بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب در رابطه با کارفرمایانی اجرا شد که حق بیمه کارگران تحت پوشش خود را به صورت منظم و مطابق با قانون شرکت تامین اجتماعی پرداخت می کردند ولی به علت بروز پرسشها ناخواسته از جمله حوادث و بلایای طبیعی، تحریم های ظالمانه و نوسانات قیمت ارز با مسئله مواجه شده است و از پرداخت حق بیمه و ایفای تعهدات خود در قبال نیروی کار بازمانده اند.

عبارات مهم : استفاده

زدا گفت: کارفرمایان قبل از ارائه درخواست استفاده از این طرح، ظرف ١٨ ماه باید ٤ ماه لیست حق بیمه را به موقع ارسال و پرداخت کرده باشند.
وی افزود: کارگاههای فعال تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی تحت پوشش تامین اجتماعی مشمول استفاده از این طرح هستند.
معاون فنی و درآمد شرکت تأمین اجتماعی، اظهار داشت: در صورت پرداخت نقدی و یا تقسیط بدهی تا حداکثر یک سال، تمامی جرائم بیمه ای کارفرما بخشیده می شود و به عبارتی در این حالت، کارفرمایان از صد درصد بخشودگی جرائم برخوردار خواهند شد.
زدا گفت: در صورتی که کارفرمایان میل به به تقسیط بدهی در اقساط بیشتری داشته باشند، بخشی از جرایم آنان متناسب با مدت تقسیط مشمول بخشودگی قرار می گیرد.
وی گفت: کارفرمایان درصورت پرداخت بدهی های معوقه ظرف ١٨ ماه از بخشودگی معادل ٨٥ درصد، درصورت پرداخت ظرف مدت ٢٤ ماه از بخشودگی معادل ٧٥ درصد، درصورت پرداخت بدهی های معوقه ظرف مدت ٣٠ ماه از بخشودگی معادل ٦٠ درصد و در صورت پرداخت بدهی های معوقه حداکثر ظرف مدت ٣٦ ماه نیز از بخشودگی معادل ٥٠ درصد جرائم مربوطه برخوردار خواهند شد.

انتهای پیام/

واژه های کلیدی: استفاده | معاون فنی و درآمد شرکت تامین اجتماعی | بیمه تامین اجتماعی | بازنشستگان تامین اجتماعی | طرح بخشودگی جرایم بیمه ای |

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog